Partnerzy

Instytut Geofizyki PAN (IGF PAN) jest kontynuatorem długoletniej tradycji teoretycznych i eksperymentalnych badań geofizycznych w Polsce. IGF PAN jest wyłączną instytucją w kraju, prowadzącą monitoring globalnych pól geofizycznych w zakresie sejsmologii, geomagnetyzmu i wybranych elementów dotyczących fizyki atmosfery.

Strona www >>>

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) został powołany w roku 1983 jako następca Stacji Morskiej istniejącej w Sopocie od 1953 roku. Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Instytut Oceanologii prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Euro­pejskiej.

Strona www >>>

Zachodnionorweski Uniwersytet Nauk Stosowanych (HVL) to norweska publiczna instytucja szkolnictwa wyższego, utworzona w styczniu 2017 roku w wyniku połączenia wcześniej niezależnych szkół wyższych w pięciu kampusach: Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal i Stord. Jej najstarsze programy – kształcenie nauczycieli w Stord – sięgają 1839 roku.

Strona www >>>

Projekt „RAW – Recesja i Więdnięcie” – Jaki jest wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na morską produkcję biologiczną i biogeochemię morza w Arktyce? uzyskał środki w ramach konkursu GRIEG finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (numer umowy: UMO-2019/34/H/ST10/00504).