Strona główna

Projekt „RAW – Recesja i Więdnięcie” – Jaki jest wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na morską produkcję biologiczną i biogeochemię morza w Arktyce? uzyskał środki w ramach konkursu GRIEG finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (numer umowy: UMO-2019/34/H/ST10/00504).

Niniejszy projekt podejmie się rozwiązania ważnego problemu określenia zmian produktywności w fiordach arktycznych w wyniku recesji lodowców. Ma to ogromne znaczenie dla zrozumienia przyszłej roli przybrzeżnych obszarów polarnych w globalnym obiegu węgla w przyszłym cieplejszym i bogatym w CO2 świecie. Ponieważ produktywność ta kształtuje strukturę i stan całego ekosystemu, wyniki projektu dostarczą również wiedzy niezbędnej do oceny ekologicznych konsekwencji zmian klimatu w delikatnych ekosystemach arktycznych.

This image has an empty alt attribute; its file name is raw-4-1-1024x309.png

Ulotka dot. projektu „RAW – Recesja i Więdnięcie” do pobrania >>>