Kontakt

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IG PAN)

ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915-950

Koordynator projektu RAW
dr hab. Mateusz MOSKALIK, prof. PAN
mmosk@igf.edu.pl

Specjalista ds. komunikacji naukowej
mgr Dagmara BOŻEK
dbozek@igf.edu.pl